Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /hsphere/local/home/softcult/ergoosie.se/includes/database.mysql.inc on line 31 Manual

Manual

Ergoosie - ett pausprogram för dig som arbetar framför bildskärm

Dessa siffror tar ej hänsyn till de timmar där
datorn i hemmet används.

Under 1997 startade Arbetslivsinstitutet en studie under
namnet "Arbetshälsa för datoroperatörer". Studien
syftade till att identifiera och kvantifiera framför allt
riskfaktorer för sjuklighet i nacke, skuldra, rygg, arm och hand.
"Musarm" är
ett ord som ofta används i samband med besvär i dessa
kroppsregioner och som upplevs i samband med datorarbete. I studien
visade det sig att över hälften, drygt 56%, av personerna
angav någon form av besvär i de efterfrågade
kroppsdelarna minst 3 dagar under den senaste månaden.

Studien visar att ensidigt, monotont arbete med felaktig
utrustning tillsammans med felaktig arbetsställning ökar
risken för arbetsrelaterade besvär.

I ett led att försöka förebygga de skador som
uppstår vid dator/terminalarbete har ett utbildnings- och
pausprogram tagits fram. Ergoosie som programmet heter är till
för er som sitter och arbetar framför bildskärmar.

Om Ergoosie - mål och syfte

Systemkrav

Övningar och rörelser

- översikt övningar och rörelser

Arbetsplatsen

Inställningar

- skapa egen övning

- tidsinställningar

- översikt knappar och funktioner

- avsluta programmet